Marathon en Liefje
kind en scheiding

Scheiden en Basisschool

 
Kinderboekenweek grope 6 Troelstraschool (1).jpg

Door in de klas te komen voorlezen uit Marathon en Liefje, en daarna te werken met de door KIES en kindercoach Monique Cleas zorgvuldig ontwikkelde tekenopdrachten die in het boek zijn opgenomen, ontstaat er ruimte en aandacht voor deze groep kinderen. Vaak komen er zo ook mooie gesprekken op gang, en de kinderen van niet gescheiden ouders krijgen meer begrip voor hun klasgenootjes.  

voor informatie over een schoolbezoek stuur je een e-mail naar info@marathonenliefje.nl

Scheiden en de basisschool

In Nederland maakt 20% van de kinderen mee dat hun ouders gaan scheiden. Dit betekent dat in een klas met dertig kinderen er gemiddeld zes zijn van gescheiden ouders. En een scheiding is zelden het einde van de conflicten. Vaak begint daarna een nieuwe, heftiger periode met nog meer spanning voor kinderen. Verhuizing, vermindering van contact met één van de twee ouders, minder tijd en aandacht van de ouders en minder toezicht. Scheiden veroorzaakt gewoon onrust, en kinderen nemen die onrust mee naar school. Helaas kun je op school niet alle problemen van kinderen oplossen. Ook omdat daar vaak simpelweg de tijd niet voor is, en juffen en meesters een leerroute moeten volgen. Toch is het belangrijk dat het kind van gescheiden ouders gezien en gehoord wordt.

IMG_4320.jpg